Wszystko dla księgowych i kadrowych !!!

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

 

Podstawa wymiaru Składki ZUS 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 749,94 zł 812,61 zł 297,28 zł 62,67 zł
01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer. Rent. Chor. Wyp.
2557,80 zł 3303,13 zł 2557,80 zł 499,28 zł 204,62 zł 62,67 zł 46,04 zł 297,28 zł 62,67 zł

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

 

Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2017 r.

Podstawa wymiaru Składki ZUS obowiązujące 2017
Społ. Zdrow. F. Pr. Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2 Konto 73..3
za okres 175,92 zł 190,62 zł 297,28 zł 14,70 zł
01-12.2017 01-12.2017 01-12.2017 Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer. Rent. Chor. Wyp.*
600,00 zł 3303,13 zł 600,00 zł 117,12 zł 48,00 zł 14,70 zł 10,80 zł 297,28 zł 14,70 zł

 

 

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).

 

 

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS przedsiębiorców w 2017

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2017   9711,67 zł   8962,69 zł   3064,72 zł
01-12/2017 812,61 zł 9711,67 zł 749,94 zł 8962,69 zł 255,99 zł 3064,71 zł
01-11/2017 812,61 zł 8899,06 zł 749,94 zł 8212,75 zł 255,99 zł 2808,72 zł
01-10/2017 812,61 zł 8086,45 zł 749,94 zł 7462,81 zł 255,99 zł 2552,73 zł
01-09/2017 812,61 zł 7273,84 zł 749,94 zł 6712,87 zł 255,99 zł 2296,74 zł
01-08/2017 812,61 zł 6461,23 zł 749,94 zł 5962,93 zł 255,99 zł 2040,75 zł
01-07/2017 812,61 zł 5648,62 zł 749,94 zł 5212,99 zł 255,99 zł 1784,76 zł
01-06/2017 812,61 zł 4836,01 zł 749,94 zł 4463,05 zł 255,99 zł 1528,77 zł
01-05/2017 812,61 zł 4023,40 zł 749,94 zł 3713,11 zł 255,99 zł 1272,78 zł
01-04/2017 812,61 zł 3210,79 zł 749,94 zł 2963,17 zł 255,99 zł 1016,79 zł
01-03/2017 812,61 zł 2398,18 zł 749,94 zł 2213,23 zł 255,99 zł 760,80 zł
01-02/2017 812,61 zł 1585,57 zł 749,94 zł 1463,29 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 772,96 zł 772,96 zł 713,35 zł 713,35 zł 248,82 zł 248,82 zł
cały 2016   9257,23 zł   8543,32 zł   2977,60* zł


Powyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

 

Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 1585,57 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (772,96 + 812,61 = 1585,57 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

Terminowo opłacane najniższe składki ZUS nowych przedsiębiorców w 2017

Za okres
podatku dochodowego
Odliczenie składek ZUS od dochodu Odliczenie składek zdrowotnych
od podatku
z dobrowolnym chorobowym bez dobrowolnego chorobowego
miesięcznie narastająco miesięcznie narastająco miesięcznie* narastająco*
cały 2017   2273,15 zł   2097,85 zł   3064,72 zł
01-12/2017 190,62 zł 2273,15 zł 175,92 zł 2097,85 zł 255,99 zł 3064,71 zł
01-11/2017 190,62 zł 2082,53 zł 175,92 zł 1921,93 zł 255,99 zł 2808,72 zł
01-10/2017 190,62 zł 1891,91 zł 175,92 zł 1746,01 zł 255,99 zł 2552,73 zł
01-09/2017 190,62 zł 1701,29 zł 175,92 zł 1570,09 zł 255,99 zł 2296,74 zł
01-08/2017 190,62 zł 1510,67 zł 175,92 zł 1394,17 zł 255,99 zł 2040,75 zł
01-07/2017 190,62 zł 1320,05 zł 175,92 zł 1218,25 zł 255,99 zł 1784,76 zł
01-06/2017 190,62 zł 1129,43 zł 175,92 zł 1042,33 zł 255,99 zł 1528,77 zł
01-05/2017 190,62 zł 938,81 zł 175,92 zł 866,41 zł 255,99 zł 1272,78 zł
01-04/2017 190,62 zł 748,19 zł 175,92 zł 690,49 zł 255,99 zł 1016,79 zł
01-03/2017 190,62 zł 557,57 zł 175,92 zł 514,57 zł 255,99 zł 760,80 zł
01-02/2017 190,62 zł 366,95 zł 175,92 zł 338,65 zł 255,99 zł 504,81 zł
01/2017 176,33 zł 176,33 zł 162,73 zł 162,73 zł 248,82 zł 248,82 zł
cały 2016   2106,42 zł   1943,96 zł   2977,60* złPowyższa tabela przedstawia odliczenia dla najniższych składek ZUS (narastająco w każdym miesiącu).

Jak to liczymy? W styczniu 2017 odliczamy składkę za grudzień 2016 (płatne do 10.01), a w lutym odliczamy składkę za styczeń 2017 r. (płatne do 10.02). Dlatego kwota 366,95 zł za okres 01-02.2017 dotyczy odliczenia składek za grudzień 2016 i za styczeń 2017 (176,33 + 190,62 = 366,95 zł). 

Odliczeniu w danym roku podlegają składki faktycznie zapłacone w roku podatkowym, bez względu na okres, którego dotyczą, w kwocie nie większej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej w okresie, za który zostały naliczone.

 

Ograniczenia składek ZUS - limity wymiaru

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2017 127.890,00 zł I-XII 2017 10.657,50 zł

 

ZUS - aktualnie obowiązujące stopy procentowe

ZUS – stopy procentowe
Rodzaj składki Wartość % Obciąża:
ZATRUDNIONEGO
z kwoty brutto wynagrodzenia
PRACODAWCĘ
niezależnie od kwoty brutto wynagrodzenia

Emerytalna

19,52%

Połowa (19,52% / 2)

Połowa (19,52% / 2)

Rentowa

8%

1,5%

6,5%

Chorobowa

2,45%

2,45%

0%

Wypadkowa

1,80%

0%

1,80%

Zdrowotna

9%

Naliczana 9%

0%

Odliczana od podatku 7,75%

0%

Fundusz Pracy

2,45%

0%

2,45%

FGŚP

0,1%

0%

0,1%

FEP

1,5%

0%

1,5%

 *Z tytułu prawidłowej wypłaty świadczeń chorobowych wypłacającemu przysługuje wynagrodzenie w wartości 0,1% wypłacanych kwot.

 

Stopa procentowa składki w obecnej postaci na:

  • Ubezpieczenie rentowe – obowiązuje od 1.02.2012 r.,
  • Ubezpieczenie wypadkowe – obowiązuje od 1.04.2015 r.,
  • Ubezpieczenie zdrowotne - obowiązuje od 1.01.2007 r.,
  • FEP – obowiązuje od 1.01.2010 r.,
  • FGŚP – obowiązuje 1.01.2006 r.

 

Pozostałe stopy procentowe składek obowiązują od 1.01.1999 r.

 

Wynagrodzenie minimalne

Stawka Obowiązuje od
2.000,00 zł 01.01.2017
1.850,00 zł 01.01.2016

Wynagrodzenie przeciętne

Stawka Okres
4.218,92 zł IV kwartał 2016 r.
4.055,04 zł III kwartał 2016 r.

 

*Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2016 r.

Wynagrodzenie uczniów

Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
162,20 zł 202,75 zł 243,30 zł 01.12.2016
168,76 zł 210,95 zł 253,14 zł 01.03.2017

 

Zasiłki i dodatki do zasiłków

 

Kwoty zasiłków obowiązujące od 1 listopada 2016 roku do 31 października 2017 roku
 

  Zmienna Obowiązuje od
Waloryzacja zasiłku chorobowego

105,00 %
(zmienna)

II kw. 2017 r.
Zasiłek rodzinny na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia 77,00 zł od 01.11.2016r.
do 31.10.2017r.
na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia 106,00 zł
na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia 115,00 zł
Limit dochodu 674,00 zł
Limit dochodu – niepełnospr. 764,00 zł
Dodatki do z.rodz. Urodzenie dziecka 1000,00zł
Dziecko niepełnospr. do 5 lat 60,00 zł
Dziecko niepełnospr. starsze 80,00 zł
Rozpoczęcie roku szkolnego 100,00 zł
Szkoła zamiejsc. – zamieszk. 90,00 zł
Szkoła zamiejsc. – dojazd 50,00 zł
Na trzecie i następne dzieci w rodzinie wielodzietnej od 1 września 2005r. 80,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł 01.09.2008
Zasiłek pogrzebowy 4000 zł 01.03.2011
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 1000zł 01.01.2006

 

Ograniczenie emerytury - limity

 
Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2953,20 zł 5.484,60 zł 01.03.2017
2.838,60 zł 5.271,60 zł 01.12.2016

 

* podane kwoty są kwotami brutto

 

Ograniczenia przedemerytalne - limity

 

Świadczenia przedemerytalne - dopuszczalne kwoty przychodów
(obowiązujące od 1 marca 2017 roku)

Miesięcznie

Roczna

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

Zmniejszająca świadczenie

Zawieszająca świadczenie

1011,80 zł*

2833,10 zł*

12141,60*

33997,20 zł*

 

* wskazane kwoty są kwotami brutto

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl